O artyście

Mieczysław Król, artysta rzeźbiarz

Po ukończeniu Liceum Plastycznego w Kielcach studiował rzeźbę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (PWSSP) w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1975 r. i rozpoczął pracę jako asystent prowadząc Pracownię Rzeźby z prof. Magdaleną Więcek-Wnuk, a następnie Pracownię Medalierstwa i Drobnych Form Rzeźbiarskich z prof. Józefem Kopczyńskim w poznańskiej PWSSP. Potem pracował jako rzeźbiarz w Pracowniach Konserwacji Zabytków (PKZ) w Poznaniu. W tym czasie wykonał kilkanaście rzeźb, waz i płaskorzeźb, a także innych prac rzeźbiarskich w piaskowcu i marmurze do zespołu pałacowo – parkowego Sanssouci w Poczdamie oraz ogrodu królewskiego pałacu Fredensborg królowej Danii Małgorzaty II. Dla Galerii Wielkich Wrocławian wykonał marmurowe popiersia: Theodora v. Gosena, Św. Jadwigi Śląskiej i Księcia Henryka Brodatego. Jest też autorem wielu medali i tablic pamiątkowych.

W jego dorobku twórczym są rzeźby wykonane w drewnie, brązie, cynie, granicie, marmurze wystawiane w kraju i za granicą. Znajdują się w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i w Galerii ZAR w Warszawie oraz w zbiorach prywatnych. Brał udział w wielu Biennale Małych Form Rzeźbiarskich, Biennale Rzeźby, w wystawach pedagogów PWSSP w Poznaniu oraz wystawach środowiska poznańskich twórców. Został nagrodzony m.in. za rzeźby "Monolog", "Niepokój", "W La Manchy".

Realizuje również indywidualne zlecenia rzeźbiarskie.